Go to top

Trang chủ  » Dịch vụ » Tin công nghệ » Phần mềm Quản lý tài chính về an sinh xã hội

Phần mềm Quản lý tài chính về an sinh xã hội: Quản lý toàn bộ quá trình từ việc Lập dự toán các khoản cần phải chi trả cho các đối tượng được hưởng chính sách an sinh; Theo dõi chi trả; Quyết toán các khoản chi trả với cơ quan cấp trên.

A. TỔNG QUAN CHỨC NĂNG PHẦN MỀM:

  • Các đơn vị cơ sở tiến hành lập bảng nhu cầu chi cho các đối tượng, tiến hành chi trả, quyết toán số tiền chi trả với đơn vị cấp trên.
  • Các đơn vị chủ quản ngành Tài chính, ngành Lao động, ngành Giáo dục lập kế hoạch dự toán chi tiết, tổng hợp, phân bổ và xét duyệt kế hoạch dự toán của từng đơn vị cấp dưới cho tất cả các khoản chi trả đảm bảo an sinh xã hội.
  • Các đơn vị chủ quản ngành Tài chính, ngành Lao động, ngành Giáo dục tra cứu và kết xuất dữ liệu chi trả tại các đơn vị cấp dưới và qua đối tác chi trả (như bưu điện). Các đơn vị cấp trên có thể theo dõi và kết xuất cũng như tổng hợp báo cáo dữ liệu quản lý của các đơn vị trực thuộc.
  • Các đơn vị cơ sở quản lý thông tin các đối tượng chính sách xã hội cũng như những chế độ mà đối tượng đó đang được hưởng.

 

B. CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG

  • Phần mềm được xây dựng trên công cụ Visual Studio của Microsoft: nền tảng ASP.Net, ngôn ngữ C# kết hợp HTML;
  • Cơ sở dữ liệu SQL Server 2016.

 

 

C. BÁO GIÁ (Phần mềm là đối tượng không chịu thuế Giá trị gia tăng, có đủ điều kiện thương mại). Báo giá áp dụng từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023.

 

 

TT

Phần mềm

Đơn giá

(đồng)

Số lượng

Giá thành (đồng)

1

Phần mềm Quản lý tài chính về an sinh xã hội

Đơn vị quản lý cấp Tỉnh (Sở Tài Chính)

69.000.000

01 bản quyền

69.000.000

2

Phần mềm Quản lý tài chính về an sinh xã hội

Đơn vị quản lý cấp Ngành Tỉnh

50.000.000

01 bản quyền

50.000.000

3

Phần mềm Quản lý tài chính về an sinh xã hội

Đơn vị quản lý cấp Huyện

35.000.000

01 bản quyền

35.000.000

4

Phần mềm Quản lý tài chính về an sinh xã hội

Đơn vị cấp xã

13.000.000

01 bản quyền

13.000.000

5

Phần mềm Quản lý tài chính về an sinh xã hội

Đơn vị cấp trường

13.000.000

01 bản quyền

13.000.000

Tổng cộng

180.000.000

 

Ghi chú: Báo giá trên cho 01 bản quyền/01 đơn vị tại mỗi cấp tỉnh, ngành, huyện, xã.

Báo giá đã bao gồm chi phí cài đặt bản quyền phần mềm, chi phí đào tạo và chuyển giao công nghệ. Không bao gồm máy chủ cài đặt phần mềm;

 

 

Danh mục

Hãy gọi cho chúng tôi để được tư vấn miễn phí

0989 722 522

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN WEBSITE - ỨNG DỤNG - THIẾT BỊ CHUYÊN NGHIỆP TOPSITE

Địa chỉ: 41/1, Phường Trung Mỹ Tây Quận 12, TP Hồ Chí Minh.
Email: hotro@topsite.vn - info@topsite.vn Tel: 0978.893.678 - 0938 869 787
MSDN/GPĐKKD: 19025687954
MST: 0310368322
Số TK: 0501000001371 tại Ngân Hàng Vietcombank Chi nhánh Vĩnh Lộc
© 2004 - 2014 Copyright. All rights reserved. Bản quyền thuộc về công ty thiet ke web ITECHCO CO.,LTD

Chúng tôi chấp nhận thanh toán qua:

liberty reservengan luongonepaysoha payvisaweb money1web money2paypalpayone